Den här artikeln skrevs ursprungligen för Navii Communications och publicerades för första gången 2018-04-17 på navii.se.

Nu finns det aromat i köket

Låt oss prata lite närmare om det här med innehåll och information för webbsidor.

En viktig del av min leverans i ett webb-projekt är ofta det vi kallar för en informationsarkitektur. Ett dokument som tydliggör hela webbplatsens struktur och motiverar alla sidor, informationsstycken, interaktioner – rubbet.

Detta är inte så avancerat, vi har tidigare kartlagt vilka behov användarna har, vilka frågor som måste besvaras, för vem, och varför de behöver få dessa frågor besvarade, hur de ska använda informationen. Svårare är det med det vi kallar löpande redaktionellt innehåll; i folkmun kallat nyheter.

Så 10 000-kronorsfrågan vi ställer är:

Vem ska läsa det här?

Vilket affärsproblem löser läsandet av det för er? För användaren?

För oss kan artiklar som publiceras löpande var mycket: nyheter, reportage från verksamheten, utlysande av ledig tjänst, medarbetarporträtt, historiskt reportage, pushande av statiskt innehåll, uppmärksammande av förändringar i annat innehåll eller omvärldsbevakning, för att nämna ett par syften.

Ofta har kund en idé om ett flöde där de kan publicera nyheter, men inte ofta kan detta motiveras. Vi tycker att redaktionellt innehåll kan vara av stor vikt för att förstärka ett varumärke och nu ut med ett budskap, om det är rätt sorts innehåll, men detta kräver sin egen strategi.

Välj din målgrupp

Precis som med resten av webbplatsen behövs fokus. När vi designar en webbplats är vi noga med att segmentera budskapet utifrån specifika målgrupper och dess scenarion, och ge tydliga ingångar till dessa, utan att de står i vägen för varandra.

En startsida för en webbplats bör bara ha en målgrupp och det samma gäller för dess nyheter. Specifika artiklar som enbart är av intresse för enskilda målgrupper, men som behöver publiceras, bör publiceras på ytor som är avsedda för dessa målgrupper.

Förstå vilka frågor ditt innehåll ska svara på

Om du inte vet precis hur informationen du publicerar ska användas av dina mottagare, publicera inte. Att ni vill berätta något duger inte, vi måste förstå vem som är mottagare också och vilken nytta de har av informationen.

Nyheter förtjänar att typkategoriseras

Allt är inte nyheter, väldigt få saker faktiskt. Det mesta som du kommer att publicera är känt på förhand och kanske snarare är “aktuellt”. Det kan vara bra att tydligt märka upp vad det är för slags innehåll vi levererar även om de listas i samma flöde.

Om du är ledande inom din branch så kan du visa det

Redaktionellt innehåll kan ge dig en möjlighet att etablera dig som en auktoritet inom ämnet, om du vågar vara det. Skriv eget material, egen omvärldsanalys, egna kommentarer på trender och händelser. Framstå som en informationskälla för kunder, konkurrenter, myndigheter, alla!

Förstå att skrivande är en färdighet

Vi har alltid en hälsosam skepsis till nyheter till en början för att vi allt för ofta ser flöden som liknar detta (även om har haft andra ambitioner från början):

  1. God jul
  2. Besök oss på mässa
  3. Nu tar vi semester
  4. Nu söker vi medarbetare
  5. Glad påsk
  6. God jul

För att lyckas med ert redaktionella arbete måste ni förstå att det tar tid och att det är svårt. Vem som helst kan inte skriva bra artiklar, och ingen kan göra det utan att tid, och därmed pengar, blir avsatt för det.

In closing:

Designen av en webbplats är beroende av att framtida innehåll lever upp till samma kvalitetsstandard som det som intitalt publiceras, och att det som publiceras är fortsatt relevant.

Av denna anledning föreslår vi ofta att en strategi för hur löpande redaktionellt innehåll tas fram, och jag tycker om att skriva dem.